Kamus Translate Bahasa Sunda online

Kamus Translate Bahasa Sunda online - Translate Bahasa Indonesia Ke Bahasa Sunda sangatlah Mudah mengapa sebab salah satu yang sangat bagus,cepat, dan akurat.Adalah dengan menterjemahkan dengan langsung tanpa membuka kamus terjemah terlebih dahulu,cukup paste disni lantas tekan translate,dan yang lebih canggih lagi dapat translate dari bahasa sunda ke bahasa manapun.Salah satu kehandalan dari kamus ialah bisa diangkut kemana-mana lewat ponsel anda,mudah dan praktis lagipula kalau anda punya barang elektronik yang bisa menterjemahkan semua bahasa yang terdapat di dunia ini.Translate Bahasa Indonesia Ke Bahasa Sunda dengan Mudah disini


Bahasa Sunda adalahbahasa yang dibuat dan dipakai oleh orang Sunda dalam sekian banyak  keperluan komunikasi kehidupan mereka. Tidak diketahui kapan bahasa ini lahir, namun dari bukti tertulis yang merupakan penjelasan tertua, berbentuk prasasti berasal dari abad ke-14.
Prasasti dimaksud di temukan di Kawali Ciamis, dan ditulis pada batu alam dengan memakai aksara dan Bahasa Sunda (kuno). Diperkirakan prasasti ini ada sejumlah buah dan diciptakan pada masa pemerintahan Prabu Niskala Wastukancana (1397-1475).

Salah satu teks prasasti itu berbunyi “Nihan tapak walas nu siya mulia, tapak inya Prabu Raja Wastu mangadeg di Kuta Kawali, nu mahayuna kadatuan Surawisésa, nu marigi sakuliling dayeuh, nu najur sakala désa. Ayama nu pandeuri pakena gawé rahayu pakeun heubeul jaya dina buana” (inilah peninggalan mulia, sungguh peninggalan Eyang Prabu Adipati Wastukentjana yang bertakhta di Kota Kawali, yang memperindah keraton Surawisesa, yang menciptakan parit pertahanan sekeliling ibukota, yang menyejahterakan semua negeri. Semoga terdapat yang datang lantas membiasakan diri melakukan kebajikan supaya lama berjaya di dunia).

Dapat dijamin bahwa Bahasa Sunda telah dipakai secara lisan oleh masyarakat Sunda jauh sebelum masa itu. Mungkin sekali Bahasa Kw’un Lun yang dinamakan oleh Berita Cina dan dipakai sebagai bahasa pembicaraan di distrik Nusantara sebelum abad ke-10 pada masyarakat Jawa Barat kiranya ialah Bahasa Sunda (kuno), walaupun tidak diketahui wujudnya.

Bukti pemakaian Bahasa Sunda (kuno) secara tertulis, tidak sedikit dijumpai lebih luas dalam format naskah, yang ditulis pada daun (lontar, enau, kelapa, nipah) yang berasal dari zaman abad ke-15 hingga dengan 180. Karena lebih mudah teknik menulisnya, maka naskah lebih panjang dari pada prasasti. Sehingga perbendaharaan katanya lebih tidak sedikit dan struktur bahasanya juga lebih jelas.

SUNDA ONLINE 

Nah untuk online nya agar mempermudah anda dalam kosa kata bahasa sunda anda dapat menggunakan translate bahasa sunda google dengan mengunjungi situs


  • https://translate.google.com/m/translate?hl=su


Contoh jika saya menggunakan kata saya pergi ke pasar maka hasilnya akan terlihat seperti gambar berikut :

Atau juga dapat mengunjungi situs 

  • http://kamus-sunda.com/penerjemah.html


Bahkan anda dapat merubah satu susunan kalimat sekaligus dalam bahasa sunda yang anda inginkan