Yang kesatu, mengenai apa sih sebetulnyaWhatsApp. WhatsApp ialah aplikasi pesan instanguna smartphone, bila disaksikan darikegunaannya WhatsApp nyaris sama dengan softwareSMS […]