contoh undangan rapat ,dan Pengertian, Tujuan Undangan Rapat

Posted on

contoh undangan rapat ,dan Pengertian, Tujuan Undangan Rapat – Pengertian Undangan rapat adalah undangan dari perseorangan atau instansi kepada sesorang yang bertujuan untuk mengundang untuk menghadiri sebuah rapat.

contoh undangan rapat

Beberapa poin penting yang harus ada dalam suatu Surat Undangan antara lain :

1. Waktu dan tempat
Waktu dan tempat pelaksanaan adalah hal yang sangat penting untuk dicantumkan dalam suatu Surat Undangan. Dengan mencantumkan waktu dan tempat yang jelas diharapkan agar undangan dapat datang tepat waktu dan tidak kebingungan.

2. Agenda
Dalam suatu Surat Undangan biasanya juga dicantumkan agenda yang akan dibahas dalam rapat tersebut. Tujuannya adalah agar peserta rapat dapat mempersiapkan materi-materi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan rapat tersebut.

Fungsi Surat Undangan

Secara umum fungsi surat undangan adalah Sebagaimana tercermin dalam rumusan pengertiannya yaitu sebagai alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan atau informasi.

nah berikut ini jatikom akan berikan contoh surat rapat yang baik dan benar.

Contoh Surat Undangan Resmi 1

 

KOP SURAT

                                                                                                                            

No               : 25/OSIS/SMA-Taruna-Bangsa/I/2016
Lampiran      : –
Perihal         : Undangan Rapat Kerja Bulanan

Yth. Seluruh Pengurus OSIS SMA Taruna Bangsa
Di
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb
Sehubungan dengan agenda rapat rutin yang diadakan setiap bulan, maka bersama surat ini kami mengundang seluruh anggota OSIS SMA Taruna Bangsa untuk dapat memenuhi undangan karena banyaknya hal yang perlu dibahas dan perlu dimusyawarahkan. Rapat akan berlangsung pada:
Tanggal                         : 4 Januari 2016
Pukul                            : 14.00 s/d Selesai
Tempat                          : Ruang OSIS
Acara                            : Rapat Agenda Bulanan
kami sampaikan dan kami sangat mengharapkan kehadiran saudara/i pada rapat tersebut. Demikianlah undangan ini kami buat dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb

 

Ketua OSIS                                                                          Sekretaris

Baca :  Contoh Surat Izin Tidak Masuk Sekolah

( Andi Arif Ramadhan )                                                                 (Syahrini)

Mengetahui
Pembina OSIS

( Zaenal Hakim, S.pd )

 

 

Bandar Lampung, 20 Januari 2016

No. Surat           : 002/RT 02/I/2016
Hal                   : Undangan Rapat Kerja Bakti

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Warga RT 02,
di
Tempat

Salam hormat,

Sehubungan dengan akan diadakan kerja bakti rutin di RT.02 maka kami selaku pengurus RT bermaksud mengundang Bapak dan Ibu untuk menghadiri acara rapat yang berkaitan dengan hal tersebut. Rapat akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal                          : Sabtu, 25 Januari 2016
Waktu                                   : 19.30 Wib / Ba’da Asar
Tempat                                  : Rumah ketua RT 02
Agenda Rapat                         :  1.  Jadwal Kerja Bakti
                                                2.  Pembentukan Struktur Pengurus Kerja Bakti
                                                3.  Susunan acara Kerja Bakti

 

Kami selaku pengurus RT sangat mengharapkan kehadiran Bapak dan Ibu pada rapat ini. Demikianlah undangan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Baca :  Contoh surat dinas Fungsi, Tujuan, Ciri, Cara Penulisan

 

    Ketua RT 02                                                                 Sekretaris

( Ahmad Baehaki )                                                         (Airin Halimah)

 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BANDAR LAMPUNG
Jalan Jend. Sudirman no. 2 Bandar Lampung
telp. 0721 989 0391 fax. 0721 0938103

 

Nomor         : 039/UR/DISPENBUD/I/2016

Hal              : Undangan Rapat
Lampiran     : –

 

Kepada Yth :
Bapak Bapak Abu Mustafa, M,pd
Ketua Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Di
tempat

 

Dengan hormat,
Sehubungan dengan akan diadakannya rapat guna membahas Biaya Operasional Sekolah (BOS) untuk tahun 2016 maka kami bermaksud untuk mengundang bapak untuk menghadiri rapat tersebut yang akan diadakan pada:
Hari/Tanggal    : Senin, 24 Januari 2016
Waktu             : 09.00 – 12.00 WIB
Tempat            : (Ruang Aula Rapat)

 

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, mengingat pentingnya acara rapat ini maka kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
Ketua Penyelenggara

 

( Ibnu Faisal Anwar, SP,MTA )

 

 

PT. UNIVERSALAN
Jalan Ismail Marzuki No.94 Kota Serang
Telp. 0929203309 fax. 01909301930

 

 

Serang, 29 Januari 2016
Nomor       : ……………….
Hal           : Undangan Rapat
Lampiran  : –

 

Yth.
Bapak Andi Arif, SP

 

Manager Marketing
PT UNIVERSALAN
Di
tempat
Dengan hormat,
       Dalam rangka akan diadakannya agenda tahunan untuk memperingati hari ulang tahun perusahaan yang ke 28, maka kami bermaksud untuk mengundang Bapak untuk menghadiri acara rapat persiapan hari ulang tahun perusahaan. Rapat akan diadakan pada:
Hari, tanggal : Sabtu, 19 Januari 2016
Waktu          : 19.30 s.d selesai
Tempat         : Ballroom Hotel Grand Indonesia Jakarta Pusat
        Mengingat pentingnya acara rapat tersebut maka kami sangat mengharapkan kehadiran bapak di tempat. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Hormat kami,
Presiden Direktur

 

PT. UNIVERSALAN
Arif Syafi’i

Bagikan di Sosial Media